Bhai Gurbir Singh - Dukh Sukh Simaree
                             Har Simri Din Sab Rain
                             Main Nahi Prabh Sabh Kish Tera
  - From the Manchester Rainsbaee Dec. 2009

Bhai Ranjit Singh (Jammu) - Humm jachak Deen Prabh Terea
                                          Vass Mere Pyara Vass Mere Gobinda
  - From the Toronto 2009 samagam.
More Files from Gurbir Singh and Ranjit Singh will be uploaded coming this week.